• ขายของ

  • ห้องทดลอง

  • ห้องเรียน

  • ฟรี

ภาษาไทย (พร้อมแปลฐานข้อมูล) Opencart เวอร์ช่ั่น 3 (ล่าสุด)

ภาษาไทย (พร้อมแปลฐานข้อมูล) Opencart เวอร์ช่ั่น 3 (ล่าสุด)

รายละเอียด

ภาษาไทยสำหรับ Opencart เวอร์ชั่น 3.X ล่าสุด มาแจกให้ใช้งานครับ

ประกอบด้วย

1. ไฟล์แปลภาษา ทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้าน 

2. แปลภาษาในระบบฐานข้อมูล เช่น สถานะออเดอร์ ,ชื่อประเทศ  ข้อนี้ต้องทำการติดตั้งโมดูลก่อนนะครับ เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลเป็นภาษาไทย 

    แจกฟรีครับ