FAQ

<p>

FAQ

เพิ่มหมวดหมู่สินค้าหน้าแรก

เนื่องจาก Template ตัวที่ผมทำแจกนี้สร้างให้แสดงผล หมวดหมู่สินค้าอยู่ด้านซ้ายและแสดงสินค้าอยู่ทางด้านขวา เมื่อติดตั้งระบบ Opencart เสร็จการจัดวาง Layout จะยังไม่สมบรูณ์ จะมีเพียงแค่ 1 แถวข้อมูลตามรูป หมวดหมู่สินค้ายังไม่ถูกนำมาแสดงในแถบเมนูด้ายซ้ายมือหน้าแรก ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องเป็นคนกำหนดรูปแบบการแสดงผลเอง เพิ่มหมวดหมู่สินค้าด้านซ้ายมือ หลังจาก Login เข้าระบบจัดการหลังร้าน ให้ไปที่ Extension > Module แล้วเลือกที่ Category ซึ่งก็คือเมนูหมวดหมู่สินค้า หลังจากคลิกเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเดิมอยู่ 2 แถว แถวแรกจะเป็นแถบเมนูหมวดหมู่สินค้าที่แสดงอยู่ในหน้าสินค้ารวม แถวที่สองจะเป็นแถบเมนูหมวดหมู่สินค้าแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้า ตอนนี้เราจะเพิ่มเมนูหมวดหมู่สินค้าสำหรับแสดงในหน้าแรก ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Add Module (เลข 1) ระบบจะสร้างแถวขึ้นมาให้ 1 แถว เลือก Lay out คือหน้าที่จะแสดงผล (เลข 2) ให้เลือก Home คือหน้าแรกที่เราต้องการให้เมนูแสดงผล เลือก Position คือตำแหน่งที่จะแสดงผล (เลข 3) ให้เลือกเป็น Left คือแสดงผลที่ตำแหน่งซ้ายของหน้าจอ เลือก Sort Order คือการจัดเรียงลำดัง (เลข 4) เป็นการจัดวางลำดับการแสดงผลไล่เรียงตามเลขที่เรากำหนด หลังจากติดตั้งเสร็จหน้าแรกจะปรากฏแถบเมนูด้านซ้ายมือขึ้นมาดังรูปด้านล่างครับ