FAQ

<p>

FAQ

การเพิ่มแบนเนอร์

แบนเนอร์ถือเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะร้านค้าที่มักมีแบนเนอร์รูปภาพหรือข้อความเพื่อลิงค์ไปยังหน้าอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ เช่นหน้า About us หน้า โปรโมชั่น หรือการจัดส่งเป็นต้น ขั้นตอนแรกสร้างแบนเนอร์ สำหรับรูปภาพแบนเนอร์ที่แสดงผลตรงส่วนของแถบเมนูด้ายซ้าย ขนาดที่เหมาะสมความกว้างคือ 182 pixel นะครับถ้าใหญ่กว่าจะทำให้ธีมผิดเพี้ยนไป ส่วนความยาวตามความเหมาะสมได้เลยไม่มีผล การเข้าไปเซ็ทค่าเข้าได้จากเมนู > System > Designs > Banner ตามหน้าจอดังรูป หลังจากเข้าไปที่หน้าต่าง Banner ทำการตั้งชื่อ Banner (เลข 1 ) ให้เหมาะสมเพื่อเรียกใช้ในอนาคตครับ ผมตั้งชื่อเป็น Banner Frontpage หลังจากนั้นก็กดปุ่ม Add banner ได้เลย (เลข 2 ) หลังจากกดปุ่ม Add Banner จะเข้าสู่หน้าจอ Upload Banner ช่องที่ 1 ตั้งชื่อ Banner ช่องที่ 2 กำหนด Link ให้กับปลายทาง หากต้องการแสดงเฉพาะข้อมูลไม่ต้องการลิงค์ไปหน้าอื่นก็ไม่ต้องใส่ครับ ช่องที่ 3 Upload รูปภาพแบนเนอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ แบนเนอร์สามารถแสดงผลได้มากกว่า 1 ภาพ โดยลักษณะการแสดงผลจะเป็นภาพสไลด์ในตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นหาก add แบนเนอร์มากกว่า 1 ภาพ ขนาดแบนเนอร์จึงควรเป็นขนาดเดียวกันครับ ตามตัวอย่างผม add เข้าไป 2 ภาพ ขั้นตอนตั้งค่าโชว์แบนเนอร์หน้าแรก หลังจาก Add Banner เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปคือกำหนดให้แบนเนอร์แสดงผล เช่นเดียวกับ การกำหนดการแสดงผลของหน้าสินค้า และเมนูหมวดหมู่สินค้าครับ คือไปที่ Extensions > Module > แล้วเลือก Banner > Edit เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Banner ก็ทำการกดปุ่ม Add Banner ช่องที่ 1 เลือกแบนเนอร์ ที่ได้สร้างเอาไว้ ในที่นี้ผมสร้างชื่อ Sidebar Frontpage ช่องที่ 2 กำหนดขนาดแบนเนอร์ ขนาดที่จะกำหนดให้ ความกว้างX ความสูง ควรเป็นขนาดเดียวกับรูปภาพจริง ถ้าไม่ตรงระบบจะทำการปรับขนาดย่อ-ขยายให้อัตโนมัติซึ่งมีผลทำให้ภาพแตกหรือสเกลเพี้ยน ในที่นี่ผมรูปภาพมีขนาด 182X177 pixel ช่องที่ 3 เลือกหน้าแสดงผล Layout ในที่นี้เลือกหน้าแรก คือ Home ช่องที่ 4 เลือกตำแหน่งแสดงผล Position ในที่นี้เลือกแสดงที่ Left (Sidebar) ช่องที่ 5 กำหนดการเรียงลำดับ เนื่องจาก เมนูด้านซ้ายมีการวาง หมวดหมู่สินค้าไว้ในตำแหน่งบนสุด ดังนั้น Banner ควรอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงมา ในที่นี้เลือกตำแหน่งที่ 2