FAQ

<p>

FAQ

การจัดวางสินค้าหน้าแรก

การโชว์สินค้าหน้าแรก ในระบบของ Opencart ได้จัดกลุ่มสินค้าที่จะนำมาโชว์ไว้ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ครับ กลุ่มสินค้ามาใหม่(Latest)กลุ่มนี้จะแสดงสินค้าล่าสุดที่เราเพิ่มเข้ามาในระบบ โดยนำมาแสดงอัตโนมัติ กลุ่มสินค้าแนะนำ(Featured)กลุ่มนี้เจ้าของร้านเป็นคนกำหนดเองว่าอยากให้สินค้าตัวไหนถูกนำมาแสดง กลุ่มสินค้าขายดี(BestSeller)กลุ่มนี้จะแสดงสินค้าที่มีจำนวนครั้งในการขายสูงสุด โดยนำมาแสดงอัตโนมัติ กลุ่มสินค้าราคาพิเศษ(Special)กลุ่มนี้จะเป็นสินค้าที่เจ้าของร้านทำโปรโมชั่นตั้งราคาพิเศษ(ตามช่วงเวลา) โดยทั้ง 4 กลุ่มสินค้าเจ้าของร้านสามารถกำหนดได้ว่าจะโชว์-หรือไม่โชว์ กลุ่มสินค้าใดที่หน้าแรก (หรือหน้าอื่น ๆ ) สำหรับในธีมของผม กลุ่มสินค้าแนะนำถูกตั้งค่าดีฟอลต์ให้แสดงผลหน้าแรกอยู่แล้ว แต่กลุ่มสินค้ามาใหม่ผู้ใช้ต้องเข้าไปเพิ่มเอง หรือหากต้องการแสดงผลสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไป setup ด้วยวิธีการเดียวกัน ขั้นตอนแรกติดตั้งโมดูล สินค้ามาใหม่(Latest)ไปที่เมนู Extensions > Module หลังจากนั้นเลือก แถบข้อมูล Latest > คลิก Install เพื่อติดตั้ง Module > ขั้นตอนที่สอง เพิ่มข้อมูลหลังจากติดตั้ง Module Latest เสร็จให้คลิก Edit เพื่อไปหน้าจอเพิ่มข้อมูล เพิ่มแถวข้อมูล คลิกปุ่ม Add Module (เลข1) กำหนดจำนวนสินค้าที่จะนำมาแสดง ช่อง Limit (เลข 2) ในที่นี่ผมให้แสดงผล 12 รายการ (คอลัมน์ล่ะ 4 รายการ แสดง 3 แถว) กำหนดขนาดรูปภาพสินค้า ช่อง Image W X H (เลข 3) ขนาดที่เหมาะสมเข้ากับธีม ผมใช้ 170 X 250 px. ถ้าต้องการให้แสดงผลเล็กกว่านี้ก็ลองปรับตามความเหมาะสมครับ แต่ไม่ควรใหญ่กว่าเพราะจะทำให้คอลัมน์ขยับ การแสดงผลอาจผิดเพี้ยนได้ กำหนดหน้าที่จะให้โชว์ ช่อง Layout (เลข 4) เพื่อให้โชว์ที่หน้าแรก เลือกเป็น Home กำหนดตำแหน่งการโชว์ ช่อง Position (เลข 5) ช่องนี้ในธีมผมบังคับว่าต้องโชว์ในส่วนล่างของหน้าจอนะครับนั่นคือ > Content Bottom เพราะส่วนบนใช้สำหรับโชว์สไลด์ไปแล้ว เปิดปิดการโชว์ ช่อง Position (เลข 6) เลือก Enabled คือกำหนดโชว์ (หากไม่ต้องการโชว์ก็กำหนด Disable) เมื่อทำการกำหนดรูปแบบการแสดงผลเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะออกมาตามนี้ครับ ส่วนสีแดงคือกลุ่มสินค้ามาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จะเห็นว่ายังมีส่วนที่แสดงผลไม่ถูกต้องคือ สินค้าแนะนำ(Feature Product) และ สไลด์เลื่อนของแบรนด์สินค้า (ตรงส่วนที่ทำสีเขียวไว้) มาปรับการแสดงผลในสองส่วนที่เหลือกันต่อครับ ในส่วนของ สินค้าแนะนำ(Feature Product) แสดงผลอยู่ในส่วนของ Content Top ดังนั้นต้องเข้าไปแก้ไข > ช่อง Position > ให้อยู่ในส่วนของ Content Bottom แล้วจัด Sort order ให้อยู่ลำดับที่ 2 ในส่วนของ สไลด์เลื่อน(Carousel) ของแบรนด์สินค้า แสดงผลอยู่ในส่วนของ Content Bottom อยู่แล้ว แต่การจัดลำดับ Sort order ยังไม่ถูกต้อง(ปัจจุบันอยู่ที่ตำแหน่ง -1 ซึ่งอยู่สูงกว่า 1 ต้องแก้ไขเป็น 3 เพื่อให้อยู่ลำดับล่างสุด) หลังกำหนดการแสดงผลเสร็จเรียบร้อยจะได้การจัดวางตำแหน่งที่สมบูรณ์ตาม Template ของ Brightly แล้วครับ เหลือแต่เพียงส่วนของ Banner ซ้ายมือที่จะนำมาแสดงใต้ หมวดหมู่สินค้า ดูวิธีการตั้งค่าแสดงผลแบนเนอร์