FAQ

<p>

FAQ

การกำหนดค่าจัดส่งตามยอดสั่งซื้อ

เพื่อให้สะดวกกับร้านค้าออนไลน์ของไทยที่ส่วนใหญ่คิดค่าจัดส่งตามยอดสั่งซื้อ เช่นยอดไม่เกิน 600 บาทคิดค่าจัดส่งลงทะเบียน 30 ถ้าจัดส่งเป็น EMS คิด 50 บาท หรือถ้าสั่งถึง 1000 บาทมีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่ง EMS เป็นต้น ในตัวติดตั้ง Opencart 1.5.5 ที่ผมทำไว้ให้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีพร้อมเทมเพลต Brightly ผมได้ทำ Extension ค่าจัดส่ง ขึ้นมา 3 ประเภทให้ใช้งานโดยคำนวณอัตราค่าส่งตามยอดสั่งซื้อ อ้างอิงประเภทจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ทั้ง 3 แบบจะมี - จัดส่งแบบพัสดุธรรมดา - จัดส่งแบบลงทะเบียน - จัดส่งแบบ EMS ขั้นตอนที่ 1 วิธีการตั้งค่าให้เข้าไปที่ระบบหลังร้านเมนู Extension > Shipping หลังเปิดไปจะเจอะ Extension อยู่มากมาย (แต่เท่าที่ดูแล้วจะไม่เหมาะกับการคิดค่าจัดส่งตามแบบของร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ในไทยเท่าไหร่) ในหน้าจอจะมี Extension ที่ผมทำเพิ่มเข้าไป 3 Extension คือ - Thai Post EMS rate - Thai Post Register rate - Thai Post Standard rate ให้ Install Extension ทั้ง 3 ตัวครับเพราะต้องใช้ร่วมกัน ส่วนของเดิม Flat Rate ที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว(ที่ทำสีฟ้าเอาไว้) ให้ Uninstall ออก ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าตามยอดสั่งซื้อ ในที่นี้จะยกตัวอย่างค่าจัดส่ง EMS ตามยอดสั่งซื้อนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปใน Extension Thaipost EMS rate (คลิก Edit) จะเจอะหน้าจอให้กรอก Rate cost EMS: รูปแบบการกรอก จะเริ่มต้นด้วยยอดสั่งซื้อและตามด้วยค่าจัดส่งโดยมีเครื่องหมาย ":" ขั้นกลาง เช่นยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 0-600 บาท คิดค่าจัดส่ง EMS 50 บาท จะกำหนดเป็น 600:50 ---> แปลว่ายอดตั้งแต่ 600 บาทลงไปคิดค่าจัดส่ง 50 บาทยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 601-1000 บาท คิดค่าจัดส่ง EMS 30 บาท จะกำหนดเป็น 1000:30 ---> แปลว่ายอดตั้งแต่ 1000 บาทลงไปคิดค่าจัดส่ง 30 บาทยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง จะกำหนดเป็น 1000000:0 ---> แปลว่ายอดตั้งแต่ 1000000 บาทลงไปคิดค่าจัดส่ง 0 บาท โดยทั้ง 3 ช่วงยอดสั่งซื้อจะต้องขั้นกลางด้วย เครื่องหมาย "," เป็น 600:50,1000:30,1000000:0 ขั้นตอนที่ 3 การนำค่าจัดส่งแต่ล่ะประเภทมาใช้ร่วมกัน ค่าจัดส่งของไปรณีย์ไทยโดยทั่ว ไป ก็จะมีสามประเภท ดังนั้นใน Extesnion ที่ผมทำขึ้นจึงแบ่งให้เลือกได้ 3 แบบแต่ล่ะแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการคิดโปรโมชั่นตามยอดสั่งซื้อได้ เช่น - ตั้งค่าพัสดุธรรมดาเป็น 0-600 บาทคิดค่าส่ง 20 บาท 600 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่ง ( เข้าไปตั้งค่าใน Thaipost Standard Rate ตั้งค่าเป็น 600:20, 1000000:0) - ตั้งค่าพัสดุลงทะเบียน ยอด 0-600 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท 600 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่ง ( เข้าไปตั้งค่าใน Thaipost Register Rate ตั้งค่าเป็น 600:30, 1000000:0) - ตั้งค่า EMS ยอด 0-600 บาทคิดค่าจัดส่ง 50 บาท 600-1000 คิดค่าส่ง EMS 20 บาท 10000 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่ง ( เข้าไปตั้งค่าใน Thaipost EMS Rate ตั้งค่าเป็น 600:50,1000:20,1000000:0)